Header artikel ondersteuning leerlingziekenhuis2

24 oktober 2018

KPN Mooiste Contact Fonds zorgt al 10 jaar voor verbondenheid

Sociaal contact is een eerste levensbehoefte, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt al 10 jaar mensen die zich eenzaam voelen weer in contact met hun omgeving of, wanneer dat waardevol is, met lotgenoten. Dat doet het fonds met impactvolle projecten en de inzet van mensen, middelen en techniek van KPN.

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. Mensen die last hebben van eenzaamheid ervaren een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Strijd tegen eenzaamheid

Eelco Blok, CEO KPN: “KPN zorgt al 130 jaar voor verbinding. Het is onze core business. Maar tussen verbinding en verbondenheid bestaat een subtiel verschil. Verbondenheid met de wereld om ons heen is de menselijke kant van het verhaal en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom richt het KPN Mooiste Contact Fonds zich op projecten waarmee we onze mensen, middelen en technologie kunnen inzetten om sociaal isolement te doorbreken. De afgelopen 10 jaar heeft dat mooie resultaten opgeleverd en ook de komende jaren gaan we op deze voet door. Want met de strijd tegen eenzaamheid ben je nooit klaar.”

Header artikel ondersteuning leerlingziekenhuis2

Sinds 2007

Het KPN Mooiste Contact Fonds werd in 2007 door KPN opgericht met als doel: sociaal contact bevorderen voor mensen die dat nu missen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, bijvoorbeeld ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt deze mensen in contact met de wereld om hen heen.

Het fonds draagt met financiële middelen, techniek en medewerkers (vrijwilligers) van KPN bij aan maatschappelijke projecten. De afgelopen tien jaar heeft het fonds bijgedragen aan projecten van EDventure, Resto VanHarte, Nationaal Ouderenfonds, Landelijk Netwerk Autisme, Rode Kruis, Stichting Het Vergeten Kind, Alzheimer Nederland, ’s Heeren Loo Zorggroep, Stichting Gouden Dagen, Hartstichting, Nierstichting en Stichting Papageno.

Vanuit KPN hebben ruim 20.000 medewerkers zich sinds de start van het fonds vrijwillig ingezet voor de verschillende projecten.