Header Beeld 1680 Bijzonder Fonds

Een bijzonder fonds dat mensen met elkaar verbindt

Wat is het KPN Mooiste Contact Fonds?

Sociaal contact is voor ons allemaal belangrijk. Maar niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, bijvoorbeeld ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt mensen die zich eenzaam voelen weer in verbinding met de wereld om hen heen.

Het fonds werd in 2007 opgericht. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.

Hallo is daar iemand?
Header iedereenonline 02

Wat doet het fonds?

Sociaal contact gaat over persoonlijk contact tussen mensen. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet zich in om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Jaarlijks werken tussen de 1.500 en 2.000 KPN-vrijwilligers mee aan projecten van het fonds. Door bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking uit te leggen hoe ze gebruik kunnen maken van internet, door samen met senioren het Rijksmuseum te bezoeken of door een kerstdiner te serveren op verschillende KPN kantoren of Eredivisie voetbalclubs. Ook werken de vrijwilligers mee aan projecten als KlasseContact, waarbij langdurig ernstig zieke kinderen op afstand verbonden blijven met hun klasgenootjes en de schoollessen kunnen volgen. De inzet en het enthousiasme van deze vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het fonds. Bij alle projecten wordt gekeken naar hoe ICT kan helpen om sociaal contact te vergemakkelijken.

Wat willen we bereiken?

KPN verbindt mensen al meer dan 135 jaar door producten en diensten te bieden waarmee zij met elkaar in contact komen. Het KPN Mooiste Contact Fonds richt zich op groepen voor wie dit contact niet vanzelfsprekend is. Met techniek, middelen en mensen zorgen we ervoor dat ook deze kwetsbare groepen weer verbonden zijn met de samenleving.

Rondleiding langs de Nachtwacht
Rondleiding langs de Nachtwacht
Tijdens de KPN Mooiste Contact Dagen in juni 2014 werden senioren als VIP onthaald in het vernieuwde Rijksmuseum waar zij een rondleiding kregen langs vele meesterwerken.
Onvergetelijke dag
Onvergetelijke dag
Jaarlijks zetten honderden KPN-vrijwilligers zich in om kwetsbare groepen in de samenleving een dag in het zonnetje te zetten.
KlasseContact
KlasseContact
Een van de projecten van het Mooiste Contact Fonds is KlasseContact: een slimme ICT-toepassing waarmee langdurig zieke kinderen op afstand lessen kunnen blijven volgen.
Bijzondere evenementen
Bijzondere evenementen
Met de KPN Mooiste Contact Dagen worden senioren uitgenodigd voor bijzondere evenementen. Van theatervoorstellingen tot rondleidingen in het Rijksmuseum.
Vaste traditie
Vaste traditie
Inmiddels een vaste traditie voor honderden KPN-vrijwilligers: het kerstdiner waarbij ze senioren in KPN-kantoren verwelkomen om hen een gedenkwaardige avond te bezorgen.
Nauw betrokken
Nauw betrokken
KPN-monteurs helpen zieke kinderen op weg met KlasseContact. Zo lang de apparatuur in gebruik is, blijft de monteur nauw betrokken.

Voor wie is het fonds opgericht?

Kwetsbare groepen zoals senioren, mensen met een verstandelijke beperking of langdurig en chronisch zieke kinderen staan centraal binnen de projecten van het fonds. Zij lopen een relatief grote kans om terecht te komen in een sociaal isolement. Het KPN Mooiste Contact Fonds is daarom met name op deze kwetsbare groepen gericht.

Hoe gaat het fonds te werk?

Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om haar projecten te steunen. Aanmelden als vrijwilliger is vooralsnog alleen mogelijk voor (ex)medewerkers en gepensioneerden van KPN in Nederland. KPN’ers die in dienst zijn, kunnen onder werktijd 8 uur per jaar deel nemen aan een project. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op het contactformulier bij de evenementenkalender op de website.

KPN verbindt mensen, al meer dan 135 jaar

Hoe kan ik het fonds steunen?

Naast de steun die KPN zelf verleent, is iedere extra donatie welkom. Het fonds kiest jaarlijks een nieuw project om te ondersteunen. In het verleden is samengewerkt met onder meer Resto VanHarte (buurtrestaurants), het Rode Kruis, Alzheimer Nederland en de ComputerPlusBus (in samenwerking met het Nationaal Fonds Ouderenhulp). Donaties aan het KPN Mooiste Contact Fonds kunnen worden gedaan op IBAN-nummer NL77INGB0004792277, o.v.v. donatie KPN MCF.

De resultaten van het KPN Mooiste Contact Fonds

Wat hebben we zoal bereikt met het fonds:

  • Alle langdurig ernstig zieke kinderen die in aanmerking komen worden aangesloten op hun klas
  • Jaarlijks zetten ruim 2.000 KPNers zich in voor de projecten van het fonds
  • Samen met het Oranje Fonds ondersteunt het fonds sociaal ondernemers die zich inzetten in de strijd tegen eenzaamheid
  • Tot op heden heeft het fonds ca. 20 maatschappelijke organisaties gesteund

Ziek, maar toch in de klas