Nationaal Eenzaamheid Congres header

08 augustus 2017

Nationaal Eenzaamheid Congres in het Rijksmuseum

Op 21 september start de Week tegen Eenzaamheid 2017 met het Nationaal Eenzaamheid Congres. Dit jaar bestaat het KPN Mooiste Contact Fonds 10 jaar en is de trotse gastheer van het congres in het Rijksmuseum. Het thema is dan ook toepasselijk De kunst van verbinding.

Strijd

Eenzaamheid en sociaal isolement staan de laatste jaren volop in de belangstelling en dat is een goede zaak. Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed die eenzaamheid op het welzijn en gezondheid van mensen kan hebben. Er is sprake van een groter risico op zowel somatische als psychische aandoeningen. Dat maakt de strijd tegen eenzaamheid urgent en belangrijk. De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd en op veel plaatsen en op veel manieren staat eenzaamheid op de agenda. Zowel landelijk als lokaal. Zowel in grote als in kleine gemeenten. Hierbij zijn veel vrijwilligers en beroepskrachten, vooral vanuit de welzijnssector maar ook vanuit de zorg- en de woonsector betrokken.

Het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid is geen sinecure. De oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens tot mens en zelfs met een goed sociaal netwerk kunnen mensen zich eenzaam voelen bijvoorbeeld als gevolg van een groot gemis of onvervangbaar verlies. In veel gevallen is er iets aan te doen en kunnen mensen gesteund worden om hun gevoel van eenzaamheid te reduceren.

Aandacht

De meeste belangstelling voor eenzaamheid is zoals gezegd te vinden bij maatschappelijke organisaties die actief zijn in de welzijnssector. We zien gelukkig in toenemende mate dat het thema ook leeft in andere sectoren. Dat is belangrijk omdat hiermee de aandacht voor eenzaamheid wordt verbreed en er nieuwe aanknopingspunten komen voor een gerichte aanpak ervan.

Openingscongres

In het openingscongres staan drie andere invalshoeken en benaderingen centraal: kunst, sport en techniek. Drie experts zullen hun licht doen schijnen op de relatie van hun werkterrein met het thema eenzaamheid. Ook zal manager Mark Versteegen vertellen over 10 jaar Mooiste Contact Fonds. Daarna worden projecten gepresenteerd waar de verbinding met eenzaamheid wordt gerealiseerd.

Nationaal Eenzaamheid congres 1