Aklezen schrijven 16 v2 810 540 75 s c1 c c

05 april 2019

Deelnemers ronden pilot Digitaal voor het leven af: “Dit is echt een cadeautje.”

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Lezen, schrijven en rekenen doe je steeds vaker op digitale apparaten. Daarom is het nodig dat mensen niet alleen hun vaardigheden op het gebied van taal en rekenen kunnen verbeteren, maar ook kunnen werken aan digitale vaardigheden. Stichting Lezen & Schrijven breidt daarom de lesmethode Succes! uit met materiaal om digitale vaardigheden te verbeteren. Het materiaal is een aanvulling op bestaand materiaal en richt zich specifiek op laaggeletterden, zodat zij op hun eigen taalniveau kunnen werken. Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelt het lesmateriaal met en voor de doelgroep. De ontwikkeling van het materiaal is mede mogelijk dankzij de bijdrage van Het KPN Mooiste Contact Fonds. KPN steunt het project zowel financieel als met vrijwilligers, zogeheten Digi-maatjes.

Mijlpaal

Onlangs kwam er een einde aan de pilot waarin 300 deelnemers het nieuwe materiaal hebben uitgetest als onderdeel van het project Digitaal voor het leven. Om die mijlpaal te vieren, was er een bijeenkomst in het Rijksmuseum in Amsterdam. Zo’n 130 deelnemers, 10 Taalambassadeurs, 40 begeleiders en 130 Digi-maatjes kwamen bijeen. In een vrolijke bijeenkomst met Taante leerden zij elkaar kennen. Taante, een personage van cabaretière Jetty Mathurin, kreeg de lachers op haar hand. Ook interviewde Mathurin Taalambassadeurs Liesbeth de Wit en Hans Kasser. Zij beantwoordden ook vragen van deelnemers en Digi-maatjes.

Opdrachten

Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de rondleiding door het Rijksmuseum. Museumgidsen namen verschillende groepen deelnemers en Digi-maatjes mee naar onder meer het schilderij de Nachtwacht. Onderweg kregen de deelnemers opdrachten om hun digitale vaardigheden te oefenen. Zo was één van de vragen: in welk jaar begon de verbouwing van het museum? Ieke de Kok, één van de deelnemers, kreeg de tablet van haar Digi-maatje Marijn. Mevrouw De Kok keek zoekend naar de tablet: “Oh, nu moet ik Google zoeken. Hoe ziet dat icoontje er ook alweer uit?”. Marijn hielp haar op weg. De Kok: “Intypen kan ik hier. Ja, ik typ met één vinger. Wat was de vraag ook alweer?” Na even zoeken op internet vond ze de jaartallen van de verbouwing. De groep gaat daarna verder op hun tocht door de Eregalerij. Daar volgen meer opdrachten. Steeds is het voor de Digi-maatjes en de deelnemers bijna een wedstrijd wie de antwoorden het eerst heeft. Tussen de opdrachten door praatten de deelnemers en Digi-maatjes over van alles. Het enthousiasme was hoog in de groep en de stemming opperbest.

Energie

Bregtje Viergever leidt met regelmaat groepen rond in het Rijksmuseum. Toch merkte ze meteen verschil met reguliere groepen: “Déze deelnemers zijn veel enthousiaster. Ze kijken écht naar de schilderijen. Ze zeggen ook directer wat ze mooi of lelijk vinden. Daardoor was het een feestje om deze groepen vandaag rond te leiden. Ik was vanmiddag vrij, maar ik val extra in. Ik krijg zoveel energie van hen.”

Bewijs van deelname

Bij het afronden van de pilot hoort een bewijs van deelname. Daarom kregen alle deelnemers aan de pilot Digitaal voor het leven hun bewijs. Moena, één van de deelnemers: “Zó blij dat dit op mijn pad kwam. De boekjes zijn super. En ik vond het oefenen heel leuk. Ik durf door dit materiaal meer te praten. Ik hoef me ook niet meer te schamen, want ik kan schrijven. En ik kan nu werken op de computer en telefoon. Dit is echt een cadeautje.”

Aklezen en schrijven7 v2 810 540 75 s c1 c c

Vervolg

De pilot is afgerond. In de komende maanden wordt het materiaal doorontwikkeld. In september is het nieuwe materiaal Succes! Digitale vaardigheden beschikbaar.