KPNMCF App Papegeno Header 2

29 maart 2018

KPN Mooiste Contact Fonds en Stichting Papageno lanceren muziek-app voor autistische kinderen

Op zondag 15 april lanceert KPN Mooiste Contact Fonds samen met Stichting Papageno – opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden - een muziek-app die kinderen met autisme onderling en met hun muziektherapeut verbindt. Het Mooiste Contact Fonds van KPN, dat al 10 jaar eenzaamheid in Nederland bestrijdt, hoopt met de app ‘Team Papageno’ kinderen met autisme uit hun isolement te halen.

Veel kinderen met autisme vinden het moeilijk om initiatief te nemen tot sociaal contact. Nederland telt volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme 190.000 mensen met autisme. Op 15 april wordt de app gelanceerd in Het Concertgebouw in Amsterdam. Vijftig kinderen met autisme maken die dag, met hulp van de Papageno app, samen muziek voor hun familie.

Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, hebben een autistische zoon. In 1997 hebben ze de Stichting Papageno opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen middels muziektherapie. “Bij Papageno zien wij al jaren de mooie resultaten van muziektherapie, het blijkt een effectief middel voor kinderen met autisme om zich te ontwikkelen én contact te maken met hun omgeving”, licht Aaltje van Zweden toe. “De app die we nu samen met KPN Mooiste Contact Fonds hebben ontwikkeld is hier een veelbelovende aanvulling op. Nu kunnen we meer kinderen met en zonder autisme muzikaal met elkaar in contact brengen en zo hun sociale netwerk vergroten.”

Hans Koeleman, voorzitter KPN Mooiste Contact Fonds: “Sociaal contact is een eerste levensbehoefte, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Papageno app is een mooi voorbeeld van hoe KPN Mooiste Contact Fonds mensen, middelen en techniek inzet om eenzaamheid te bestrijden. Deverwachting is dat we in eerste instantie 150 kinderen met autisme hiermee kunnen helpen. De muziektherapie van Stichting Papageno en de app die we gaan lanceren, sluit perfect aan op waar het fonds voor staat en zich voor wil inzetten.”

Jubileum KPN Mooiste Contact Fonds

KPN Mooiste Contact Fonds werd in december 2007 door KPN opgericht met als doel: sociaal contact bevorderen voor mensen die dat nu missen. Al tien jaar brengt het fonds mensen die zich eenzaam voelen weer in contact met hun omgeving of lotgenoten. Oorzaken voor eenzaamheid zijn bijvoorbeeld ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner.

Het project KlasseContact in een van de bekendste initiatieven. Langdurig zieke kinderen missen niet alleen lessen op school, maar ze missen vooral het contact met hun klasgenootjes. KlasseContact is een ICT-oplossing die deze kinderen live met school en hun klasgenootjes verbindt. Het fonds draagt met financiële middelen, techniek en medewerkers van KPN (20.000 vrijwilligers) bij aan maatschappelijke projecten. Dit jaar viert KPN Mooiste Contact Fonds het 10-jarig jubileum en is de agenda gevuld met activiteiten en projecten. De strijd tegen een sociaal isolement krijgt hiermee een extra impuls. Samen met alle vrijwilligers en andere organisaties gaat KPN Mooiste Contact Fonds de strijd aan tegen eenzaamheid.

Van zondag 31 maart t/m zaterdag 7 april is het Autismeweek.
Op maandag 2 april is het Wereld Autismedag.

Foto © Mark Kitaoka