Slide Show 02

15 april 2016

KPN Mooiste Contact Dagen in Rijksmuseum

Traditiegetrouw kijkt het KPN Mooiste Contact Fonds reikhalzend uit naar de KPN Mooiste Contact Dagen, ook dit jaar weer in het Rijksmuseum.

Tijdens de KPN Mooiste Contact Dagen draait het allemaal om sociaal contact voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarom werken wij dit jaar samen met onder andere de Hartstichting, ’s Heeren Loo en het Leger des Heils. Gedurende 5 dagen willen we mensen een onvergetelijke dag in het Rijksmuseum bezorgen.

Genieten van de kunstschatten met …

Op 19, 20, 21, 22 en 23 juni gaan we ervoor zorgen dat het onze 500 gasten aan niets ontbreekt. Op diverse locaties halen we hen op en wordt de vrijwilliger aan een van onze gasten ‘gekoppeld’. Vervolgens rijden ze met de bus naar het Rijksmuseum, waar ze bij aankomst eerst koffie, thee en iets lekkers krijgen. Natuurlijk is er tijd voor een gezellig gesprek. Vervolgens staat er een rondleiding op het programma, waarbij de KPN vrijwilliger de gast één-op-één begeleidt. Professionele gidsen nemen hen mee naar de Hollandse meesters, waarbij een bezoek aan De Nachtwacht natuurlijk niet ontbreekt.

Doelgroep dit jaar

Dit jaar werken we onder andere samen met de Hartstichting, ’s Heeren Loo en het Leger des Heils.

De Hartstichting

Het KPN Mooiste Contact Fonds is dit jaar een samenwerking gestart met de Hartstichting. Het doel: jongeren met een hartafwijking met elkaar in contact brengen. In Nederland hebben ongeveer 9000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar een aangeboren hartafwijking. Dit heeft een enorme impact op hun leven. Een hartafwijking is aan de buitenkant niet te zien en dat zorgt voor veel onbegrip bij leeftijdsgenoten.

’s Heerenloo

Het KPN Mooiste Contact Fonds feliciteert 's Heeren Loo met zijn 125 jarig jubileum en biedt cliënten een feestelijk bezoek aan het Rijksmuseum. 's Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. 's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben, iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Naast de maatschappelijke opvang zetten zij zich ook in op de terreinen van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, reclassering, ouderenzorg, verpleegzorg, verslavingszorg en sociaal-cultureel werk. Hiermee helpen zij ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding.