Header Beeld 1680 Onderzoek 03

Helft eenzame Nederlanders wil graag uit sociaal isolement


Ruim de helft van de Nederlandse bevolking voelt zich eenzaam. Velen weten niet wat ze moeten doen om zijn sociaal isolement te doorbreken. Ruim een kwart van de ondervraagden zou wel willen helpen, maar weet niet hoe. Het KPN Mooiste Contact Fonds met een landelijke campagne aandacht vragen voor dit groeiende maatschappelijke probleem.

Het KPN Mooiste Contact Fonds, dat werd opgericht om projecten te faciliteren om kwetsbare groepen in de samenleving te verbinden, treedt voor het eerst naar buiten met de landelijke “Hallo, is daar iemand?” campagne. Zo wil het fonds Nederlanders oproepen om een steentje bij te dragen aan het verbinden van mensen en zodoende sociaal contact te bevorderen.

“Je kunt op heel eenvoudige wijze een verschil maken: een bezoekje, vragen hoe het gaat, een kaartje sturen”

Mark Versteegen, manager KPN Mooiste Contact Fonds

Verbondenheid

Volgens Versteegen kun je een ander met een vrij klein gebaar al een groot gevoel van verbondenheid kan geven: “Al sinds 2007 proberen wij met het KPN Mooiste Contact Fonds ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van eenzaamheid in Nederland. En we zien dat dit werkt. Samen met maatschappelijke partners organiseren we onder andere projecten om langdurig en ernstig zieke kinderen te verbinden met hun klas, nemen we ouderen mee naar het Rijksmuseum en naar kerstdiners en hebben we een internetportaal ontwikkeld waarmee mensen met een verstandelijke beperking ook veilig online kunnen. Bij alle projecten benutten wij altijd de technische middelen van KPN en de inzet van duizenden KPN-vrijwilligers.”

Volgens Versteegen is het vanzelfsprekend dat KPN met het Mooiste Contact Fonds sociaal contact wil bevorderen: “Al 140 jaar verbindt KPN Nederlanders met elkaar via technologie. Contact leggen is voor ons niet meer dan logisch.”

Download het gehele onderzoek van Peil.nl naar eenzaamheid in Nederland.

Wat kun jij doen om te helpen?